Author Archives: nimda

 ارزیابی تحرکات نهنگ های بیت کوین در فازهای مختلف بازار

➕با آنالیز 72 ساعته بازار می توان تحرکات را در دو فاز خرسی و گاوی بازار مشاهده کرد. ➕مرحله اول: در بازار گاوی، مقدار این معیار، عموماً بین ۰.۸ و ۰.۸۵ حرکت می‌کند. ➕مرحله دوم: زمانی که میانگین تعداد بیتکوین‌هایی که به اسپات واریز شدند بسیار فعال باشند، شتاب این معیار افزایش پیدا می‌کند و […]

دوج کوین آپدیت خود را با موفقیت منتشر کرد  تیم توسعه دهنده دوج کوین به روزرسانی ۶. ۱.۱۴ را منتشر کرد. این به روزرسانی، امنیت شبکه را افزایش می دهد و تغییراتی را جهت افزایش کارایی شبکه اعمال می کند. به روزرسانی های مرتبط با امنیت شامل تغییراتی در هشدار پیام ها و افزایش اطمینان […]